Paşii spre racordare

Ce trebuie să faci ca să te branşezi?

Racordarea la sistemul de distribuţie gaze naturale presupune parcurgerea următoarelor etape:

Beneficiarul, adică dumneavoastră:

a. Depune o cerere de acord de acces (formular tip) şi achită tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces.

  • Unde? Compartimentul de Relaţii cu Publicul din cadrul Serviciului Clienţi Noi

b. Primeşte acordul de acces la reţeaua de distribuţie gaze naturale împreună cu scrisoarea în care este precizată valoarea tarifului de racordare şi cererea de racordare.

  • Unde? La domiciliu, prin poştă

c. Pentru execuţia instalaţiei de racordare (branşament) este necesară depunerea cererii de racordare, achitarea tarifului de racordare şi încheierea contractului de racordare.

  • Unde? Serviciul Clienţi Noi

d. Pentru proiectarea şi executarea instalaţiei de utilizare trebuie să contacteze un agent economic autorizat de A.N.R.E, după primirea acordului de acces şi existenţa autorizaţiei de construire a branşamentului .

  • Unde? Lista agenţilor economici autorizaţi se găseşte pe site-ul www.anre.ro sau afişată la sediul Congaz.

e. După  recepţia instalaţiei de utilizare gaze naturale se va semna contractul de furnizare gaze.

  • Unde? Serviciul Gestiune Clienti - sediul din Vasile Parvan nr. 16

S.C. CONGAZ S.A.

a. Proiectează, avizează şi execută instalaţia de racordare (branşamentul);

b. Recepţionează şi pune în funcţiune instalaţia de racordare;

c. Pune în funcţiune instalaţia de utilizare şi montează contorul de gaz.


Când începe şi cine se ocupă de execuţia lucrării?

Execuţia instalaţiei de racordare (branşamentul) se realizează de către operatorul de distribuţie S.C. Congaz S.A.

Execuţia instalaţiei de utilizare se realizează de către un agent economic autorizat de către A.N.R.E. ales de beneficiar, după primirea acordului de acces şi existenţa autorizaţiei de construire a branşamentului.

  • Cine? Agent economic autorizat de A.N.R.E. ales de beneficiar.


Oricând la dispoziţia Dumneavoastră cu sfaturi utile: Consilierii noştri în vânzări

  • Teglas Anamaria - Tel. 0729.994.634, loc. Constanţa, Lumina, Negru Voda;
  • Zamfirescu Marilena - Tel. 0729.209.636, loc. Constanţa, Palazu Mare, Lazu, Ovidiu;
  • Mureanu Liliana Ani -Tel.  241.480.661, loc. Năvodari, Constanţa (Staţiunea Mamaia), Cogealac, Cumpăna, Medgidia, Valu lui Traian, Mihail Kogalniceanu.

www.congaz.ro & www.congaz.eu © 2006-2011 Congaz SA - Toate drepturile rezervate
.