Conţinutul facturii de gaze naturale

Factura este întocmită în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Factura conţine 3 rubrici pentru adrese şi anume:

  • adresa sediului social, respectiv adresa din actul de identitate;
  • adresa poştală care reprezintă locul unde consumatorul a solicitat transmiterea facturilor;
  • adresa punctului de consum (locul unde se face furnizarea de gaze naturale).

Factura conţine informaţii despre consum, exprimate în unităţi de volum (m3), indexul vechi , indexul nou, data index nou, data index vechi, astfel încât consumatorul poate verifica citirea indexului pe contor.

Valoarea facturii este calculată pe baza cantităţii de energie livrată fiecărui consumator, determinată prin înmulţirea consumului de gaze (exprimat în m3) cu puterea calorifica superioară, în conformitate cu Ordinul nr.62/24.06.2008 şi Ordinul 115/2008 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Cantitatea de energie se determină cu formula:
E= V x PCS [MWH= m3 x MWH/m3]
V = volumul măsurat în m3
PCS = puterea calorifică superioară măsurată în MWH/m3
E = echivalentul energetic se găseşte înscris sus în partea stângă a facturii

Alte elemente de identificare specifice facturii sunt:

  • id factura reprezintă un cod intern unic, folosit pentru identificarea facturii la preluarea încasărilor;
  • cod client şi cod locaţie reprezintă coduri interne unice folosite la preluarea încasărilor, dar şi la logarea clientului pe site;
  • Codul de bare se foloseşte la încasarea facturii şi cuprinde „Total de plată".

Pe verso-ul facturii se regăsesc informaţii referitoare la modalităţile de plată ale facturii, instrucţiuni referitoare la verificarea şi revizia instalaţiei de utilizare, informaţii referitoare la răspunderea contractuală a clientului, dar şi contacte utile (numere de telefon ale birourilor direct implicate în activitatea de furnizare gaze naturale).

 

lnformaţii referitoare la facturile in sold sunt disponibile online pe pagina web www.congaz.ro/Contul meu. Pentru a accesa contul dvs de abonat utilizati Codul de client si Codul de locatie ce se regasesc pe factura Congaz.

www.congaz.ro & www.congaz.eu © 2006-2011 Congaz SA - Toate drepturile rezervate
.