Verificare şi revizie tehnică

În conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE / 2008, publicate în Monitorul Oficial al României la data de 16.04.2009,

art. 14.5:

  1. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.
  2. Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.
  3. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizate de operatorul de distribuţie, existente la operatorul de distribuţie şi / sau la consumator.

art. 14.36:

Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.

art. 14.39:

Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

c. verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani. Data scadenţei la verificarea tehnică periodică la 2 ani a instalaţiei de utilizare este trecută în factura de consum gaze naturale.

d. revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 10 ani. Clienţii Congaz S.A. ale căror instalaţii de utilizare sunt scadente la revizia la 10 ani, vor primi înştiinţări prin poştă.

La verificarea / revizia instalaţiei de utilizare, consumatorul trebuie să pună la dispoziţia operatorului economic care execută lucrările, următoarele documente:

  • dosarul definitiv al instalaţiei de utilizare;
  • adeverinţa de curăţare a coşului, pentru aparatele de utilizare legate la coş, efectuată de o firmă specializată, adeverinţa emisă cu maxim 6 luni înainte de data verificării;
  • verificarea tehnică la zi, în conformitate cu prescripţiile tehnice PTA1-2002 - ISCIR, pentru aparatele consumatoare de combustibil gazos, emisă de o firmă autorizată de ISCIR.

După efectuarea verificării / reviziei instalaţiei de utilizare de către un operator economic, acesta va depune un exemplar al documentelor justificative la Congaz S.A. în cel mai scurt timp de la data efectuării verificării respective, nu mai tarziu de data scadenţei şi un exemplar va rămâne la consumator, conform NTPEE art. 14.43, al.2 şi 3.

Consumatorii care doresc efectuarea verificării tehnice periodice de către echipele Congaz S.A. pot depune o cerere scrisă la Registratura societăţii sau se pot programa la Biroul Planificare verificări şi revizii, la tel: 0241 480664.

Lista actualizată cu firmele autorizate pentru verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare gaze naturale o găsiţi pe www.anre.ro (Info consumatori, meniu Operatori economici,  domeniu: Gaze Naturale, Firme autorizate ).

Lista actualizată a societăţilor autorizate ISCIR conform PTA1/2002 se poate consulta pe site-ul www.iscir.ro.

www.congaz.ro & www.congaz.eu © 2006-2011 Congaz SA - Toate drepturile rezervate
.